Left navigation


DK: FAQ Bus operatør:

Hvordan booker man en bus:

 • Skriftligt pr. e-mail til grupper@scandlines.com
 • Venligst informér om følgende data: Rejsedato/klokkeslet/hvilken rute/billettype/buslængde inkl. mulig trailer/forventet personantal/jeres kundenummer.

Hvordan betaler man for billetten:

 • Med kundenummer og aftale: afregnes ifølge aftalens salgsbetingelser
 • Uden kundenummer og aftale: med kreditkort på telefon +45 72 68 60 68

 

HUSK Bus rekvisition:

Ved check-in i havnen, skal buschaufføren have en komplet udfyldt bus rekvisition med til den pågældende afgang.

Bus rekvisition skal indeholde, antal af passagerer i bussen, total buslængde, afgangshavn mv., der vedrører den bookede afgang, og vil efterfølgende blive brugt som faktureringsbilag.

Bus kunder med et gyldigt kundenummer kan udfylde bus rekvisitionen her http://www.bus.scandlines.dk/reservations/requisition og printe den ud til turen.

Hvis du ikke har et kundenummer, kontakt da venligst grupper@scandlines.com.


Hvornår skal bussen seneste være checket ind i havnen:

Check-in i havnen skal være

Puttgarden and Rødby

Senest 15 min. før afgang

Rostock

Senest  30 min. før afgang

Gedser

Senest 15 min. før afgang


Deadline for ændringer til pre-booket catering ombord på færgen:

 • 4 dage før afgang.
 • Annullering på skrift er omkostningsfrit indtil 4 dage før booket afgang. Derefter vil det fulde booket antal faktureres.

 

Bekræftelse af passagerantal til pre-booket busser:

Hvornår skal det præcise antal passager til en pre-booket bus oplyses til Scandlines Servicecenter?

 

Catering – Gratis måltider:

Gratis måltider til buschauffører og guider på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

 • Ved 15-25 betalende gæster: 1 gratis måltid til én chauffør
 • Ved 26-35 betalende gæster: 2 gratis måltider til chauffør/rejseleder
 • Ved flere end 35 betalende gæster: 3 gratis måltider til chauffør/rejseledere

Ingen frikuverter kan anvendes til gæster.

 

UK: FAQs for Bus Tour Organizers:

How can I book busses:

 • In general in writing per e-mail to grupper@scandlines.com
 •  Please include the following specific information: Date for the trip / departure time / which route and travel direction / length of the bus incl. possible trailer / number of persons / any customer ID.

 How is the crossing invoiced:

 • With a customer ID and a contract, according to the contract conditions
 • Without a customer ID and a contract, payment via credit card, by phone +45 72 68 60 68

 

REMEMBER Bus voucher:

At the Check-in in the port the bus driver must hand over a completed bus voucher for the specific crossing.  The bus voucher holds information (no. of persons in the bus, total vehicle length, departure port etc.) regarding the booked crossing and will be used for the invoicing of the trip.
Bus customers with a valid customer ID can fill in the bus voucher at http://www.bus.scandlines.dk/reservations/requisition and print it out for the trip.
If you do not have a customer ID at Scandlines, please contact grupper@scandlines.com.


When must the bus at the latest be at the port:

The check-in at the port must be finalized in

Puttgarden and Rødby

until 15 min. before departure

Rostock

until 30 min. before departure

Gedser

until 15 min. before departure


Until when must you inform Scandlines about the final number of persons for pre-booked catering on board the ferry:

 • 4 days before the booked departure.
 •  Cancellation in writing is free of charge until 4 days before the booked departure. After that the booked number will be invoiced to full price.


Catering-Free meals regulations:

 • With 15-25 paying guests: 1 x free meals for one driver or guide
 • With 26-35 paying guests: 2 x free meals for drivers or guides
 • With 35+ paying guests: 3 x free meals for drivers or guides

No free meals for guests.