Left navigation


Scandlines' grønne agenda

Scandlines har en klar vision – grøn færgedrift. Samtidig støtter vi FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på fem områder.

For at styrke vores grønne agenda har vi forpligtet hele organisationen til at bakke op om særligt fem af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De mål, vi sætter fokus på, er ’Sundhed og trivsel’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’, ’Klimaindsats’, ’Livet i havet’ og ’Livet på land’.

Vi identificerer og indfører løbende projekter for at nå vores mål inden 2030, som er rammen for verdensmålene, og fortæller om vores resultater, efterhånden som vi opnår dem, samt i vores årsrapport.  

Sundhed og trivsel (3)   


Vi forpligter os til at være en positiv og inkluderende arbejdsplads med en helhedsorienteret tilgang til sundhed og sikkerhed, som gælder alle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og besøgende. Læs mere om vores initiativer:

Ansvarligt forbrug og produktion (12)


Vi forpligter os til at tænke bæredygtigt i vores beslutninger om indkøb, til at formindske mængden af affald og til at have fokus på genbrug. Vi holder os hele tiden ajour med nye løsninger og initiativer, vi kan indføre i vores virksomhed. Læs mere om vores initiativer:

Klimaindsats (13)

dk-13-Klima

Vi forpligter os til at beskytte klimaet ved at bygge en robust og bæredygtig infrastruktur i hele virksomheden. Det gør vi ved hele tiden at have fokus på ressourceforbrug og indføre grønne, innovative og bæredygtige teknologier og processer. Læs mere om vores initiativer:

Livet i havet (14)


Vi forpligter os til at gå forrest for at sikre bæredygtig benyttelse af Østersøen og beskytte havets økosystemer. Læs mere om vores initiativer:

Livet på land (15)


Vi forpligter os til at genoprette og beskytte landbaserede økosystemer. Det gør vi ved at frigive områder, vi er ansvarlige for, til vegetation, så vi bidrager til at skabe biodiversitet. Læs mere om vores initiativer:

Fyrtårn i havnen

Få mere at vide

Besøg vores presseside, hvis du vil vide mere om Scandlines. Her finder du alle vigtige informationer om rederiet og har mulighed for at downloade dokumenter, billeder og videoer.

Klik her, for at komme til vores presseside.Scandlines - Der er noget ved at sejle